Այստեղ ներկայացված է PCB-20 նոր դիետիկ արտադրանքը, որը նախատեսված է նիհարելու և քաշը պահելու համար: Կարող եք գտնել արտադրանքի մասին կարճ ակնարկ, ինչպես նաև հատկությունները, բաղադրությունը, օգտագործման ձևը, տարբեր հրահանգներ, կողմնակի ազդեցությունները, զգուշացումները, արձագանքները:

PCB-20-ը դեղամիջոց չէ, այլ դիետիկ լրացում է` դդմի սերմերի մանրաթելերից կազմված, որոնք իրենց հերթին խթանում են աղիքների մաքրումը, մարսողությունը, ճարպային բջիջներն սկսում են այրվել ավելի արագ և հետևաբար նպաստում են նիհարելուն ու քաշի վերահսկմանը: Այս դիետիկ լրացման անունը բառացի նշանակում է Կալորիայի Պրոֆեսիոնալ Արգելափակիչ:

SHUTTERSTOCK_332780237_Huge

PCB-20-ի հատկությունները

Նիհարելու և քաշը պահելու համար նախատեսված այս դիետիկ լրացման արտադրողը պնդում է, որ Կալորիայի Արգելափակչի միջոցով ոչ միայն կնիհարեք, այլ նաև ողջ մարմնի վրա կզգաք բարերար ազդեցություն: Կան այս հավելումն օգտագործելու մի քանի ուղիներ.

 • PCB-20-ընպաստումէարագուհեշտձևովգեղեցիկկազմվածքձեռքբերելուն: Այսդիետիկլրացմանբնականբաղադրությունըշատլավէյուրացվումմարմնիկողմից: Շնորհիվդրաբաղադրամասերի` մաքրվումենաղիները, ազատվումեքտոքսիններից. ճարպնավելիարագէսկսումայրվել, արագանումէնյութափոխանակությունըևլավանումէմարսողությունը:
 • -PCB-20-իօգտագոևրծմանևսմիմիջոցկա: PCB-20-ըխմելուժամանակկարողեքուտելամենտեսակիուտելիք (նույնիսկբարձրկալորիականությամբ)ևմիաժամանակառանցքաշնավելացնելու: Այնկարողէօգտագործվելնաևդիետայիհետմիասինևնույնիսկկանոնավորմարզվելու: Դուքկարողեքհասնելհրաշալիարդյունքների:

Հետևյալ ինֆորմացիան, որը վերաբերում է PCB-20-ի տված արդյունքներին, տրվել է այս դիետիկ լրացման արտադրողի կողմից:

 • -ԿալորիայիԱրգելափակիչնսկսումէգործելձերստամոքսում: Այսլրացումըներծծումէայնամենն, ինչըմնացելէստամոքսում` սնունդըմարսելուցհետո: Ստամոքսըլայնանումէ` տալովհագեցածլինելուզգացում:
 • PCB-20-ըհակացուցվածչէնրանց, ովքերունենշաքարայինդիաբետ, հիպերտոնիա, ալերգիա, լիպիդայինփոխանակությանխանգարումներ: Այնօգնումէհավասարակշռեցնելնյութափոխանակությանգործընթացներնուինսուլինիսեկրեցիան:
 • -ԿալորիայիԱրգելափակիչըպարունակումբուսականմանրաթելեր, որոնքիրենցհերթինպահպանումենխոնավություննուխթանումենլեղուարտազատումը:
 • -Հայտնիչէ, թեորքանովէճշմարիտարտադրողիհայտարարությունըշաքարիուխոլեստերինիմակարդակիկրճատմանվերաբերյալ: Այսամենըհաստատողորևէհետազոտությունդեռևսչիեղել:
 • -Նաևհայտնիչէ, թեարդյո՞ք PCB-20-ըօգտակարէերիկամներիֆունկցիայիհամար, ևարդյո՞քխթանումէավելորդհեղուկիվերացմանը:
 • -Այսլրացումըպարունակումդիետիկմանրաթելևունիլիովինբնականբաղադրություն: Բաղադրամասերիցմեկըպեկտիննէ, որըկարողէպաշտպանելաղիքայինպատերըքաղցկեղածին, քիմիականմիացություններից, տարբերախտածիններից, որոնքկարողենառաջացնելփորկապությունուդիզբակտերիոզ: Արտադրողըհավաստումէ, որ PCB-20-ըօգնումէաղիքայինֆլորայինվերածնվել, ինչպեսնաևօգտակարէաղիներինորմալպերիստալտիկայիհամար:
 • -Նիհարելուցբացիայսդիետիկլրացումընաևհրաշալիպրոֆիլակտիկաէմակաբույծներիդեմ:
 • -PCB-20-ըկարողէօգտագործվելհորմոնալ, հակաբակտերիալևհակավիրուսայինթերապիաներիժամանակ, ինչպեսնաևկարողէունենալբարերարազդեցություն` մարսողությունըբարելավելուշնորհիվ:
 • -Նախաճաշ` ձվածեղ (3 ձու), միկտորհաց, թեյ / սուրճ (շաքարով, եթեանհրաժեշտէ),1 պորցիաԿալորիայիԱրգելափակիչ:
 • -Լանչ` ապուր,ռագու, 2 կտորհաց, հյութ, մրգերովդեսերտ ևԿալորիայիԱրգելափակչի5 պորցիա:
 • -Ճաշ` տավարիսթեյք, մակարոնեղեն, աղցան,PCB-ի 1/2 պորցիա` դդմիսերմերով:

Բաղադրություն

pbcԴդմի սերմերը կազմում են նիհարելու համար նախատեսված այս կենսաակտիվ սննդային հավելման հիմքը: Դդմի սերմերն ունեն մաքրող ու կլանող հատկություններ: Մանրաթելը չունի այն բոլոր միկրոէլեմենտները, սնուցիչները և վիտամինները, որպեսզի լինի կենսաակտիվ դիետիկ լրացում ու բարելավի ձեր առողջությունը: Հիմնվելով այս պայմանների վրա` մենք պետք է փաստենք, որ PCB-20-ը միայն օգտակար է լրացուցիչ կալորիաները մաքրելու ու ագելափակելու համար: Ինչպե՞ս կարելի է նիհարել միայն դդմի փոշիացրած սերմ ուտելով` առանց դիետայի կամ ֆիզիկական վարժությունների: Սա դեռևս վիճելի հարց է:

order

PCB-20-ի օգտագործման ցուցումներն ու հակացուցումները

Այս դիետիկ հավելումը կարելի է գնել 100 գրամանոց տուփերով: Այն փոշու տեսքով է և անհրաժեշտ է ջրիկացնել ուտելուց կես ժամ առաջ` օրը երեք անգամ: Մի պորցիան 15 գրամ է կամ դդմի սերմի փոշու մեկ ճաշի գդալն է:

Կոկտեյլը, որը նպաստում է ավելորդ քաշի կորստին, պատրաստվում է համաձայն հետևյալ ցուցումների. փոշու մեկ պորցիան լուծել մի քիչ հեղուկի մեջ (ջուր, կեֆիր, հյութ և այլն) ու խմել:

PCB-20 փոշու 15 գրամը պարունակում է օրգանիզմի մանրաթելերի պահանջի 17.3%-ը:

Շատ կանայք են խորհուրդ տալիս օգտագործել հետևյալը` PCB-20-ը օգտագործելիս. մանրաթելը հղկող նյութ է և հակացուցված է երեխաներին, հղի կանանց, կերակրող կանանց, տարբեր հիվանդություններով տառապող մարդկանց, օրինակ` գաստրիտ, տասներկումատնյա աղիքի խոց, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ունեն ստամոքսի ցածր թթվայնություն:

Հրահանգվում է, որ մինչ PCB-20-ն օգտագործելը անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ:

Արդյունքները

pbc 20PCB-ն գովազդվում է որպես նիհարելու համար նախատեսված արագ ու արդյունավետ միջոց: Արտադրողները չեն մատնանշում այն հստակ պարամետրերը, որոնց կարող եք հասնել PCB-20-ը օգտագործելու ժամանակ: Սակայն հաշվի առնելով օրգանիզմը մաքրելու դրա հատկությունը, դուք կարող եք մեկ ամսում նիհարել մինչև 2 կգ: Քանի որ այն վերցնում է կալորինաերը: Այն ուտելիքը, որը հասնում է ձեր ստամոքս, դառնում է ավելի քիչ կալորիականությամբ, իսկ ստամոքսը, որը փքվում է մանրաթելից, ուղեղին չի ուղարկում սովի ազդանշաններ: Կնկատեք նաև մարսողության, աղիների աշխատանքի բարելավում:

Նիհարելուց բացի կլավանա ձեր մաշկի գույնը, մազերի ու եղունգների վիճակը: Ճիշտ օգտագործելու դեպքում օրգանիզմը կլցվի լրացուցիչ էներգիայով, ինչը շատ է անհրաժեշտ առօրյա կյանքում:

2 ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բարև ձեզ, մենք գնել ենք այս արտադրանքից, բայց մեզ առաքել են Ուկրաինական արտադրանք: Մենք շատ դժգոհ ենք ձեր արտադրանքից և խնդրում ենք փոխանակել և բերել այն ինչը որ ցուցադրված է կայքում:

Comments are closed.